فراه : یک افسر دشمن در شهر فراه کشته شد و محافظش زخمی گردید

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در ناحیۀ سوم شهر فراه، آمر ظالم حوزۀ اول شبکۀ جاسوسی دشمن ( صفی الله ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده و محافظش زخمی گردیده است . ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در ناحیۀ سوم شهر فراه، آمر ظالم حوزۀ اول شبکۀ جاسوسی دشمن ( صفی الله ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده و محافظش زخمی گردیده است .

۲۰۲۱/۳/۳