فراه : ولسوالی پرچمن بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت فراه خبر رسیده است که لحظاتی قبل، مرکز ولسوالی پرچمن، تعمیرقومندانی آن، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات ولسوالی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . خبرمی افزاید که تمام پرسونل ولسوالی که تعدادشان به ۳۰۰ تن می رسد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که لحظاتی قبل، مرکز ولسوالی پرچمن، تعمیرقومندانی آن، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات ولسوالی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

خبرمی افزاید که تمام پرسونل ولسوالی که تعدادشان به ۳۰۰ تن می رسد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود سلاح، مهمات و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و به آنان اطمینان داده اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۳