فراه : نیروهای وحشی یک  فرد ملکی را در فراه رود شهید و یک تن دیگر را زخمی کردند

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ دوراهی ولسوالی فراه رود، عساکر اردوی اجیر، یک موتر باربری را هدف حمله قرار داده اند که در اثر آن یک تن به نام عبدالرحمن استاد باشندۀ آب خورما جابجا بشهادت رسیده و موتروان  ( محمدعارف ) باشندۀ تیورۀ غور بشدت زخمی شده است . […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ دوراهی ولسوالی فراه رود، عساکر اردوی اجیر، یک موتر باربری را هدف حمله قرار داده اند که در اثر آن یک تن به نام عبدالرحمن استاد باشندۀ آب خورما جابجا بشهادت رسیده و موتروان  ( محمدعارف ) باشندۀ تیورۀ غور بشدت زخمی شده است .

نیروهای اجیر شاگر موتروان را نیز با خود برده اند .
۲۰۲۰/۱۱/۳