فراه : نیروهای وحشی دشمن در جریان عملیات شبانه مردم ملکی را مورد آزار و اذیت قرار داده اند

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کاریزذوالفقار از مربوطات شهر فراه، نیروهای دشمن بغرض عملیات شبانه آمده و تا دیر وقت خانه های مردم را مورد تفتیش و تلاشی قرار داده و مردم ملکی را بشدت مورد آزار واذیت قرار داده اند. نیروهای دشمن پس از ناکامی، از ساحه خارج […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کاریزذوالفقار از مربوطات شهر فراه، نیروهای دشمن بغرض عملیات شبانه آمده و تا دیر وقت خانه های مردم را مورد تفتیش و تلاشی قرار داده و مردم ملکی را بشدت مورد آزار واذیت قرار داده اند.

نیروهای دشمن پس از ناکامی، از ساحه خارج شده اند.

۲۰۲۱/۳/۳