فراه : نیروهای وحشی دشمن خانه های مردم را در فراه رود هدف سلاح های سنگین قرار داده اند

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در طول روز و دیشب نیروهای  اجیر از مرکز ولسوالی فراه رود و قرارگاه شان، بازار و قریه های اطراف را توسط هاوان و توپ های دیسی هدف قرار داده اند که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین مالی وارد شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در طول روز و دیشب نیروهای  اجیر از مرکز ولسوالی فراه رود و قرارگاه شان، بازار و قریه های اطراف را توسط هاوان و توپ های دیسی هدف قرار داده اند که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین مالی وارد شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۷