فراه : نیروهای دشمن خانه های مردم را در فراه رود تخریب و انفجار داده و از یک تن پول گرفتند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز قبل از ظهر، نیروهای کماندوی دشمن در ولسوالی فراه رود، در جنوب این ولسوالی، مردم ملکی را از 3 خانه به زور کشیده و سپس خانه را توسط ماین انفجار داده اند. خبرمی افزاید که یک حویلی مربوط به کارمند ادارۀ صلیب سرخ ( سیدعبدالله آغا ) […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز قبل از ظهر، نیروهای کماندوی دشمن در ولسوالی فراه رود، در جنوب این ولسوالی، مردم ملکی را از 3 خانه به زور کشیده و سپس خانه را توسط ماین انفجار داده اند.

خبرمی افزاید که یک حویلی مربوط به کارمند ادارۀ صلیب سرخ ( سیدعبدالله آغا ) بود .

همچنن اجیران یک فرد ملکی ( سیدگل محمد ) را بازداشت نموده و سپس در بدل رهایی از وی 120000 افغانی گرفته اند.

۱۹/۵/۲۰۲۱