فراه : نیروهای دشمن از یک کندک و یک قرارگاه درجوین و از یک کندک در پشتکوه پا بفرار گذاشتند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن از کندک تپه خزان و از قرارگاه میلک در ولسوالی جوین از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده و مقداری مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است. همچنین در منطقۀ چاه […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن از کندک تپه خزان و از قرارگاه میلک در ولسوالی جوین از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده و مقداری مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در منطقۀ چاه مزار ولسوالی پشتکوه، نیروهای دشمن از یک کندک مهم شان پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، مقداری مهمات در کندک به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۷