فراه :  موشکی به قرارگاه دشمن در بالابلوک تلفات به بار آورده است

از ولایت فراه خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ شیوان ولسوالی بالابلوک، یک قرارگاه کلان دشمن اجیر به نام قرارگاه کیمپ هدف حملۀ موشکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که تا ساعت 2 و نیم دوام کرد، در طی آن دو موشک به داخل قرارگاه اصابت کرده […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ شیوان ولسوالی بالابلوک، یک قرارگاه کلان دشمن اجیر به نام قرارگاه کیمپ هدف حملۀ موشکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که تا ساعت 2 و نیم دوام کرد، در طی آن دو موشک به داخل قرارگاه اصابت کرده است که در طی آن به دشمن تلفات سنگین مالی و جانی وارد گردیده است .

2021/5/6