فراه : منطقۀ قلعه کاه و میل ۷۸ مرزی در پشتکوه به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت فراه خبر رسیده است که نیروهای اجیر از منطقۀ قلعه کاه در مربوطات مرکز ولایت و از میل ۷۸ مرزی در پشتکوه فرار کرده اند و کنترل هردو منطقه به طور کامل به دست مجاهدین افتاده است. یک عسکر دشمن تسلیم شده است و متباقی به کشور ایران فرار کرده اند. از نیروهای […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که نیروهای اجیر از منطقۀ قلعه کاه در مربوطات مرکز ولایت و از میل ۷۸ مرزی در پشتکوه فرار کرده اند و کنترل هردو منطقه به طور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

یک عسکر دشمن تسلیم شده است و متباقی به کشور ایران فرار کرده اند.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸