فراه : مناطق وسیعی در پرچمن به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته  در جریان عملیات تصفیوی مجاهدین، مناطق دی سبیل، لورن و مشکان ولسوالی پرچمن به کنترل مجاهدین در آمده است . خبرمی افزاید که نیروهای دشمن از ساحات مذکور فرار کرده اند و عملیات تصفیوی مجاهدین ادامه دارد. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاءالله ۲۰۲۱/۷/۱۳ […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته  در جریان عملیات تصفیوی مجاهدین، مناطق دی سبیل، لورن و مشکان ولسوالی پرچمن به کنترل مجاهدین در آمده است .

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن از ساحات مذکور فرار کرده اند و عملیات تصفیوی مجاهدین ادامه دارد.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۱۳