فراه : مجاهدین نفوذی 16 میل سلاح را در شهر فراه به مجاهدین رساندند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ دارآباد شهر فراه، 2 تن مجاهدین نقوذی در پوستۀ پولیس اجیر، با استفاده از فرصت، یک پایه دوربین شب و 16 میل سلاح و مقداری مهمات را به مجاهدین رسانده اند. 2021/5/6

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ دارآباد شهر فراه، 2 تن مجاهدین نقوذی در پوستۀ پولیس اجیر، با استفاده از فرصت، یک پایه دوربین شب و 16 میل سلاح و مقداری مهمات را به مجاهدین رسانده اند.

2021/5/6