فراه : قومندان امنیۀ ولسوالی شیبکوه بشدت زخمی شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز عصر در منطقۀ ریگی شهر فراه، قومندان امنیۀ وحشی ولسوالی شیبکوه ( قومندان سعدالدین  مشهور به سادگل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین بشدت زخمی شده است . گفته می شود که حالت صحی قومندان دشمن بسیار وخیم می باشد. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز عصر در منطقۀ ریگی شهر فراه، قومندان امنیۀ وحشی ولسوالی شیبکوه ( قومندان سعدالدین  مشهور به سادگل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین بشدت زخمی شده است .

گفته می شود که حالت صحی قومندان دشمن بسیار وخیم می باشد.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.
۲۰۲۰/۱۰/۲۰