فراه : قوای عملیاتی دشمن پس از متحمل شدن تلفات از بالابلوک پا بفرار گذاشت

از ولایت فراه خبر رسیده است که عصر روز گذشته قوای دشمن از قرارگاه شان در منطقۀ شیوان ولسوالی بالابلوک بغرض عملیات خارج شده بودند که پس از ۲۰ دقیقه درگیری، متحمل تلفات گردیده و باز به قرارگاه شان فرار کردند. قابل ذکرست که نیروهای اجیر از مدت ها پیش بدین سو در قرارگاه مذکور […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که عصر روز گذشته قوای دشمن از قرارگاه شان در منطقۀ شیوان ولسوالی بالابلوک بغرض عملیات خارج شده بودند که پس از ۲۰ دقیقه درگیری، متحمل تلفات گردیده و باز به قرارگاه شان فرار کردند.

قابل ذکرست که نیروهای اجیر از مدت ها پیش بدین سو در قرارگاه مذکور در حالت محاصره قرار دارند.

در این درگیری یک تن از مجاهدین زخمی گردیده ویک تن دیگر به مقام شهادت نایل شده است .تقبله الله تعالی
۲۰۲۰/۱۱/۱۴