فراه : سمینارتربیتی توسط کمیسیون کنترل شرکت ها و موسسات در فراه رود دایر گردید

از ولایت فراه خبر رسیده است با ابتکار مسئولین کنترل شرکت ها و موسسات در قریه وریی ولسوالی فراه رود، سمینار تربیتی دایر گردیده است . در این سمینار حاجی ملافیض الله صاحب؛ مسئول حلقوی – که شامل ولایات هرات، فراه و نیمروز می باشد – و همچنین مسئولین ولایات و ولسوالی ها شرکت نموده […]

از ولایت فراه خبر رسیده است با ابتکار مسئولین کنترل شرکت ها و موسسات در قریه وریی ولسوالی فراه رود، سمینار تربیتی دایر گردیده است .

در این سمینار حاجی ملافیض الله صاحب؛ مسئول حلقوی – که شامل ولایات هرات، فراه و نیمروز می باشد – و همچنین مسئولین ولایات و ولسوالی ها شرکت نموده بودند.

این سمینار با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید  و در این سمینار در مورد بهتر و منظم شدن کارهای کمیسیون و همچنین جلب همکاری و هماهنگ نمودن کمک های موسسات بشری تبادله نظر و بحث صورت گرفت.

در این سمینارهمچنین به مسئولین در مورد فعال نمودن خدمات کمیسیون  در مناطق تازه فتح شده توصیه صورت گرفت.

این سمینار در آخر با دعای آبادی افغانستان و رهایی جهان اسلام از مشکلات کنونی به پایان رسید.

۲۰۲۱/۷/۳