فراه : سرک حلقومی فراه رود به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ دوراهی فراه رود سرک حلقومی ولسوالی فراه رود بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . خبرمی افزاید که در ساحۀ مذکور یک قرارگاه مهم و ۳ پوسته بطور کامل فتح گردید و سلاح و مهمات زیادی به دست مجاهدین افتاد. با فتح […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ دوراهی فراه رود سرک حلقومی ولسوالی فراه رود بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

خبرمی افزاید که در ساحۀ مذکور یک قرارگاه مهم و ۳ پوسته بطور کامل فتح گردید و سلاح و مهمات زیادی به دست مجاهدین افتاد.

با فتح قرارگاه و پوسته های مذکور، سرک حلقوی شاهراه قندهار هرات بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۶