فراه : در فراه رود به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است

از ولایت فراه خبر رسیده است که تعمیر ولسوالی فراه رود که همیشه از آنجا خانه های مردم ملکی هدف هاوان قرار می گرفت، مورد حملۀ موشکی مجاهدین قرارگرفته است. در این حمله دو موشک به داخل تعمیر اصابت کرده است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد شده است. پس از این حمله […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که تعمیر ولسوالی فراه رود که همیشه از آنجا خانه های مردم ملکی هدف هاوان قرار می گرفت، مورد حملۀ موشکی مجاهدین قرارگرفته است.

در این حمله دو موشک به داخل تعمیر اصابت کرده است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد شده است.

پس از این حمله تعمیر ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که بمدت 40 دقیقه دوام کرد.

در این درگیری به دشمن تلفات سنگین وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2021/5/8