فراه : درگیری ها بطور وقفه ای در شهر فراه جریان دارد

از ولایت فراه خبر رسیده است که صبح روز گذشته نیروهای دشمن بغرض تعمیر پوسته های جدید به منطقۀ دارآباد شهر فراه آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری که امروز نیز بطور وقفه ای جریان دارد، نیروهای دشمن هیچ نوع پیشروی نداشته اند. در جریان درگیری دو روزه به […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که صبح روز گذشته نیروهای دشمن بغرض تعمیر پوسته های جدید به منطقۀ دارآباد شهر فراه آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری که امروز نیز بطور وقفه ای جریان دارد، نیروهای دشمن هیچ نوع پیشروی نداشته اند.

در جریان درگیری دو روزه به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۲۰