فراه : درشهرفراه و بکوا دو تن به مجاهدین پیوستند

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کرجی شهرفراه، یک تن کارمند رژیم اجیر ( فضل الحق ولد ضیاؤالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . در همین حال روز گذشته در قریه کزی ولسوالی بکوا، یک تن پولیس ( نورالله ولد نصرالله ) نیز به مجاهدین پیوسته […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کرجی شهرفراه، یک تن کارمند رژیم اجیر ( فضل الحق ولد ضیاؤالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

در همین حال روز گذشته در قریه کزی ولسوالی بکوا، یک تن پولیس ( نورالله ولد نصرالله ) نیز به مجاهدین پیوسته است .

 ۲۰۲۱/۶/۳۰