فراه : داروهای تاریخ گذشته در فراه رود به آتش کشیده شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در بازار ولسوالی فراه رود و مناطق اطراف، داروخانه ها و مراکز صحی مورد تفتیش و تلاشی مسئولین صحت عامه قرار گرفته است . در جریان این تلاشی، مقداری داروتاریخ گذشته کشف و ضبط گردید و سپس در محضر عام به آتش کشیده شد. ۲۰۲۱/۷/۱۷

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در بازار ولسوالی فراه رود و مناطق اطراف، داروخانه ها و مراکز صحی مورد تفتیش و تلاشی مسئولین صحت عامه قرار گرفته است .

در جریان این تلاشی، مقداری داروتاریخ گذشته کشف و ضبط گردید و سپس در محضر عام به آتش کشیده شد.

۲۰۲۱/۷/۱۷