فراه : تفصیل عساکر دستگیر شده و سلاح و مهمات به دست آمده در بندرابونصرفراهی

دیشب بندرتجارتی ابونصر فراهی در ولایت فراه بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد. تازه ترین معلومات به دست آمده حاکی است که در این عملیات ۷۵ تن عسکر با سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته و تعدادی هم به کشور همسایه ایران فرار کرده اند. از نیروهای دشمن ۱۱ عراده موتر […]

دیشب بندرتجارتی ابونصر فراهی در ولایت فراه بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد.

تازه ترین معلومات به دست آمده حاکی است که در این عملیات ۷۵ تن عسکر با سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته و تعدادی هم به کشور همسایه ایران فرار کرده اند.

از نیروهای دشمن ۱۱ عراده موتر زرهی و تانک، ۵ عراده موترکاماز، ۱۳ عراده موتر رینجر، ۶ عراده موتر لوکسل، ۲ عراده موتر فیلدر، یک عراده موتر سراچه، یک عراده موترکرولا، یک عراده موترسوزکی، ۷ عراده موتر هندا ومقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است .

با فتح بندرتجارتی ابونصرفراهی، تمام منطقۀ سرحدی ولایت فراه به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۹