فراه : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در فراه رود

از ولایت فراه خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی فراه رود، ۱۵۶ تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند. همچنین از دشمن ۴۰۰ میل سلاح به دست آمده است که در آن ۵ پایه توپ دیسی، ۲ پایه سلاح دومیله، ۲ پایه سلاح زیکویک و ۹ پایه توپ SPG9 شامل می […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی فراه رود، ۱۵۶ تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.

همچنین از دشمن ۴۰۰ میل سلاح به دست آمده است که در آن ۵ پایه توپ دیسی، ۲ پایه سلاح دومیله، ۲ پایه سلاح زیکویک و ۹ پایه توپ SPG9 شامل می باشد.

همچنین از دشمن ۶۹ عراده موتر رینجر، ۱۳ عراده موتر زرهی، ۱۲ عراده موترکاماز، یک عراده تانک، ۶ عراده آمبولانس، ۲۳ پایه مخابره کلان و هزاران مرمی و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۶