فراه : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در فراه رود

از ولایت فراه خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی فراه رود، 156 تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند. همچنین از دشمن 400 میل سلاح به دست آمده است که در آن 5 پایه توپ دیسی، 2 پایه سلاح دومیله، 2 پایه سلاح زیکویک و 9 پایه توپ SPG9 شامل می […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی فراه رود، 156 تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.

همچنین از دشمن 400 میل سلاح به دست آمده است که در آن 5 پایه توپ دیسی، 2 پایه سلاح دومیله، 2 پایه سلاح زیکویک و 9 پایه توپ SPG9 شامل می باشد.

همچنین از دشمن 69 عراده موتر رینجر، 13 عراده موتر زرهی، 12 عراده موترکاماز، یک عراده تانک، 6 عراده آمبولانس، 23 پایه مخابره کلان و هزاران مرمی و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/6