فراه : تفصیل سلاح و تجهیزات به دست آمده در فتح ولسوالی پرچمن

تعمیرمرکز ولسوالی پرچمن ولایت فراه بهمراه تعمیرقومندانی و تمام ملحقاتش چندی پیش پس از تسلیمی ۴ تن ۴ومندان و قریب به ۳۰ تن عسکر به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد. از ولسوالی مذکور مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است : ۱۲۳ میل سلاح […]

تعمیرمرکز ولسوالی پرچمن ولایت فراه بهمراه تعمیرقومندانی و تمام ملحقاتش چندی پیش پس از تسلیمی ۴ تن ۴ومندان و قریب به ۳۰ تن عسکر به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد.

از ولسوالی مذکور مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۱۲۳ میل سلاح m16

۱۵ میل پیکای امریکایی

۶ میل پیکای روسی

۱۱۱  میل کلاشنکوف

۱۴قبضه راکت

۱ میل چهلتیر

۱ قبضه تفنگچه

۱  میل سلاح ۱۱ تیر

۱ پایه سلاح زیکویک

۱ پایه سلاح دهشکه

۳  پایه هاوان وسط

۱  پایه توپ ۷۵ میلی متری

۴ پایه دوربین شب

۱ پایه دوربین روز

۱۰ پایه مخابره دستی

۹۱    عدد چانته

تفصیل وسائط به دست آمده نیز شرح ذیل است :

۱۰  عراده موتر رینجر

۴  عراده موتر زرهی

۱  عراده موترجیپ

۱ عراده موترسراچۀ تخریب شده

۲  عراده موتر هایلکس

۲   عراده موتر تویوتا

۲   عراده موترچهارتایره

 ۳  پایه جنراتوربرق

علاوه بر آن مقدار زیادی تجهیزات مختلف النوع دیگر

۲۰۲۱/۷/۲۵