فراه : تعمیر مرکز ولسوالی فراه رود مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت

از ولایت فراه خبر رسیده است که از بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۲ بجه تا حوالی نمازخفتن، تعیمر مرکز ولسوالی فراه رود هدف توپ و موشک های مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

از ولایت فراه خبر رسیده است که از بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۲ بجه تا حوالی نمازخفتن، تعیمر مرکز ولسوالی فراه رود هدف توپ و موشک های مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۱۷