فاریاب : ۹ تن از اجیران در جمعه بازار کشته و زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عساکر اجیر در مناطق غذاری و اسلیم ولسوالی جمعه بازار خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار می داند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این عملیات مناطق مذکور بطور کامل از وجود ناپاک دشمن تصفیه گردید و ۳ تن عسکر اجیر در جریان این […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عساکر اجیر در مناطق غذاری و اسلیم ولسوالی جمعه بازار خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار می داند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این عملیات مناطق مذکور بطور کامل از وجود ناپاک دشمن تصفیه گردید و ۳ تن عسکر اجیر در جریان این حمله جابجا کشته شده و ۶ تن دیگر زخمی گردیدند.

در این درگیری ۳ تن از مجاهدین نیز مجروح شده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است . تقبله الله تعالی
۲۰۲۰/۱۱/۱۴