فاریاب : ۹ تن اربکی در بلچراغ بشمول قومندان شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روزگذشته ۹ تن اربکی بشمول قومندان شان در ولسوالی بلچراغ به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور که از باشندگان مناطق توغلمست، نیشر و مرکز ولسوالی می باشند، پس از پیوستن به مجاهدین تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت. اسامی […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روزگذشته ۹ تن اربکی بشمول قومندان شان در ولسوالی بلچراغ به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور که از باشندگان مناطق توغلمست، نیشر و مرکز ولسوالی می باشند، پس از پیوستن به مجاهدین تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

اسامی افرادمذکور شرح ذیل است :

قومندان عبدالهادی، اسماعیل، شیرآغا، شیرمحمد، سیداحمد،  محمدشریف، دادالله، حمیدالله  واسماعیل

۲۰۲۱/۷/۱۵