فاریاب : 7 تن اربکی در جمعه بازار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، در مناطق آقمزار، قره شیخی و غذاری ولسوالی جمعه بازار، 7 تن اربکی ( عبدالحق، قربان، شیرآغا، محمد ایوب، قلندر، ضیاء الدین وجمال الدین ) از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/26

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، در مناطق آقمزار، قره شیخی و غذاری ولسوالی جمعه بازار، 7 تن اربکی ( عبدالحق، قربان، شیرآغا، محمد ایوب، قلندر، ضیاء الدین وجمال الدین ) از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/26