فاریاب : ۶ تن از اجیران در قیصار کشته شدند و ۲۵ تن دیگر بشمول قومندان امنیۀ دشمن زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، تعمیر قومندانی امنیۀ ولسوالی قیصار در مرکز این ولسوالی هدف انفجار تاکتیکی قوی قرار گرفته است. در این انفجار ۶ تن عسکر جابجا کشته شده است  که در میان مقتولین ۲ تن عسکر اسپیشل فورس و یک تن قومندان انضباط قومندانی امنیۀ دشمن […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، تعمیر قومندانی امنیۀ ولسوالی قیصار در مرکز این ولسوالی هدف انفجار تاکتیکی قوی قرار گرفته است.

در این انفجار ۶ تن عسکر جابجا کشته شده است  که در میان مقتولین ۲ تن عسکر اسپیشل فورس و یک تن قومندان انضباط قومندانی امنیۀ دشمن نیز شامل می باشند.

در این انفجار همچنین ۲۵ تن پولیس اربکی بشمول غیب الله سادات؛ قومندان امنیۀ این ولسوالی و قومندان تولۀ دشمن صدیق خان زخمی گردیده اند.

اما انیکه دشمن ادعا می کند که گویا در این انفجار به مردم ملکی تلفات وارد گردیده است، عاری از حقیقت است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۷