فاریاب : ۵۹ اربکی با اعطاء کارت امن از سوی مجاهدین آزاد شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که ۵۹ تن اربکی که در جریان فتح ولسوالی قیصار از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده بودند، از سوی کمیسیون دعوت و ارشاد با اعطاء کارت امن، آزاد شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : طالب، وزیر، ظاهر، جمعه نظر ، عبدالخلیل، عزت الله، عبدالشکور، محمد اسلام، […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که ۵۹ تن اربکی که در جریان فتح ولسوالی قیصار از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده بودند، از سوی کمیسیون دعوت و ارشاد با اعطاء کارت امن، آزاد شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

طالب، وزیر، ظاهر، جمعه نظر ، عبدالخلیل، عزت الله، عبدالشکور، محمد اسلام، فرید، سید عزیزالله، محمدحسن، لعل جان، حیات الله، محمدالدین، رحیم الله، عبدالخالق، زین الله، نعمت الله، غلام علی، خیرمحمد، قاسم، لعل محمد، خداداد، جمعه خان، سیدنور، نعمت الله، فرید، غیاث الدین، قدرت الله، عبدالحکیم، صحراب، چاری، کفایت الله،  عبدالله، ولی، خالمیرزا، صالح، تصلی، حمیدالله، محمد انور، عبدالحی، عبدالناصیر، خیرمحمد کفایت الله، حمیدالله، محمد داود، نوراحمد، غلام محمد، امرالدین، بسم الله، سیدمهرالله، شیرمحمد، سیدامرالدین، محمد رحیم، صاحب داد، عبدالمجید، عبدالصبور، نجیب الله و حبیب الله

افراد مذکور از باشندگان مناطق  ارضلیک، ماتو،  صوفی قلعه،  تویمس،  نورده، ینگی ، سرآسیاب، کوهی، چیچکتو، غوره، قزلسو، سید آباد  و وزعفران می باشند.

همۀ اربکی های مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و به زندگی عادی خود ادامه خواهند داد.

۲۰۲۱/۷/۲۴