فاریاب : ۴ تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که ۴ تن اربکی ( خیر محمد، عبدالظاهر،  قمرالدین و عبدالقادر ) از باشندگان مناطق ینگی، آقمس و تاشبلاق ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که ۴ تن اربکی ( خیر محمد، عبدالظاهر،  قمرالدین و عبدالقادر ) از باشندگان مناطق ینگی، آقمس و تاشبلاق ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۷/۳