فاریاب : 4 تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که 4 تن اربکی ( خیر محمد، عبدالظاهر،  قمرالدین و عبدالقادر ) از باشندگان مناطق ینگی، آقمس و تاشبلاق ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/3

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که 4 تن اربکی ( خیر محمد، عبدالظاهر،  قمرالدین و عبدالقادر ) از باشندگان مناطق ینگی، آقمس و تاشبلاق ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/3