فاریاب : ۴ تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی قیصار، ۴ تن اربکی ( غلام نبی ولد شیرمحمد، بابل ولد امیرمحمد، عبدالرحمن ولد محمدنبی و سیدشراف الدین ولد غوث الدین باشندگان بیش کپه، مهدی خواجه و کوهی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی قیصار، ۴ تن اربکی ( غلام نبی ولد شیرمحمد، بابل ولد امیرمحمد، عبدالرحمن ولد محمدنبی و سیدشراف الدین ولد غوث الدین باشندگان بیش کپه، مهدی خواجه و کوهی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۱۱