فاریاب : ۳ پوستۀ دشمن در خان چهارباغ فتح گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ بندرآقینه ولسوالی خان چهارباغ، پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات ۳ پوسته دشمن بطور کامل فتح گردیده است و نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشته اند. از نیروهای دشمن […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ بندرآقینه ولسوالی خان چهارباغ، پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات ۳ پوسته دشمن بطور کامل فتح گردیده است و نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

از نیروهای دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

اما اینکه دشمن ادعا می کند که در ساحه به مجاهدین تلفات وارد کرده است، کاملا عاری از حقیق است .

در این عملیات به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است.

۲۰۲۱/۸/۴