فاریاب : ۳ عسکر اجیر در المار بقتل رسیدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ تیمروز کوپریک ولسوالی المار ، ۳ عسکر اجیر مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هر ۳ تن جابجا کشته شده اند .  

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ تیمروز کوپریک ولسوالی المار ، ۳ عسکر اجیر مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هر ۳ تن جابجا کشته شده اند .