فاریاب : ۳ تن از اجیران در شیرین تگاب زخمی شدند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ کنجی ولسوالی شیرین تگاب، ۳ تن اربکی در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۸/۲۶

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ کنجی ولسوالی شیرین تگاب، ۳ تن اربکی در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۸/۲۶