فاریاب : ۲ مسجد جامع در قیصار برای ادای نمازجمعه افتتاح گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیه است که در مناطق خواجه های بورغن و دره خواجه کتنی ولسوالی قیصار، با تلاش های مسئولین کمیسیون دعوت و ارشاد و با فرمان ادارۀ عالی محاکم، دو باب مسجد جهت ادای نمازجمعه افتتاح گردیده است . ۲۰۲۱/۷/۲۴

از ولایت فاریاب خبر رسیه است که در مناطق خواجه های بورغن و دره خواجه کتنی ولسوالی قیصار، با تلاش های مسئولین کمیسیون دعوت و ارشاد و با فرمان ادارۀ عالی محاکم، دو باب مسجد جهت ادای نمازجمعه افتتاح گردیده است .

۲۰۲۱/۷/۲۴