فاریاب : 2 تن اربکی در گرزیوان به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( گل محمد ولد محمد امین و بسم الله ولد محمدقل ) باشندگان منطقۀ یوخن ولسوالی گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2020/11/22

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( گل محمد ولد محمد امین و بسم الله ولد محمدقل ) باشندگان منطقۀ یوخن ولسوالی گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
2020/11/22