فاریاب : ۲ تن اربکی در گرزیوان به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( گل محمد ولد محمد امین و بسم الله ولد محمدقل ) باشندگان منطقۀ یوخن ولسوالی گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۲۲

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( گل محمد ولد محمد امین و بسم الله ولد محمدقل ) باشندگان منطقۀ یوخن ولسوالی گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲۲