فاریاب : ۲ تن اربکی در پشتونکوت و المار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ امام صاحب ولسوالی پشتونکوت، یک تن اربکی ( جاوید ولد خلیفه مراد ) و همچنین د رد منطقۀ فت آباد ولسوالی المار، یک تن اربکی دیگر ( محمدخان ولد تاج محمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ امام صاحب ولسوالی پشتونکوت، یک تن اربکی ( جاوید ولد خلیفه مراد ) و همچنین د رد منطقۀ فت آباد ولسوالی المار، یک تن اربکی دیگر ( محمدخان ولد تاج محمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۷/۲۸