فاریاب : ۲ تن اربکی در پشتونکوت به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مناطق خانقاه و پرخیش ولسوالی پشتونکوت، دو تن اربکی ( سیدقاسم و گلمراد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۱/۷/۱۱

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مناطق خانقاه و پرخیش ولسوالی پشتونکوت، دو تن اربکی ( سیدقاسم و گلمراد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۷/۱۱