فاریاب : ۲ تن اربکی در قیصار به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( محمدعمر ولد غلام محمد و ناصر ولد سلیم ) باشندگان مناطق شاخ و کوهی ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند. ۲۰۲۰/۱۰/۱۸

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دو تن اربکی ( محمدعمر ولد غلام محمد و ناصر ولد سلیم ) باشندگان مناطق شاخ و کوهی ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند.
۲۰۲۰/۱۰/۱۸