فاریاب : یک پوسته در پشتونکوت فتح گردید و یک منطقه از لوث دشمن تصفیه شد

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ تیلان ولسوالی پشتونکوت، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین دوام داشت، در طی آن پوسته و منطقۀ مذکور بطور کامل فتح و از لوث وجود دشمن […]

فاریاب 2از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ تیلان ولسوالی پشتونکوت، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین دوام داشت، در طی آن پوسته و منطقۀ مذکور بطور کامل فتح و از لوث وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردید .

اجیران در هنگام فرار ۲ تن از مردم بی دفاع ملکی را بشهادت رسانده و ۳ تن دیگر را زخمی نمودند .انالله و انا الیه راجعون

قابل یاد آوری است که از یک هفته گذشته به این سو، منطقۀ مذکور در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار داشت که بالآخره روز گذشته از وجود دشمن بطور کامل پاک گردید.

۲۰۱۶/۸/۲۳