فاریاب : یک پوستهء دشمن درلولاش فتح شد

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح امروز یک بار دیگر مجاهدین امارت اسلامی برپوسته های امنیتی ومراکز دشمن درمنطقه جیج ازمربوطات ولسوالی لولاش دست به حملهء تعرضی زدند . دراین عملیات که تاکنون نیز ادامه دارد ، دراثر آن یک پوستهء دشمن بطور کامل فتح گردیده واجیران پوسته پا بفرارگذاشته اند. ازسوی دیگر که […]

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح امروز یک بار دیگر مجاهدین امارت اسلامی برپوسته های امنیتی ومراکز دشمن درمنطقه جیج ازمربوطات ولسوالی لولاش دست به حملهء تعرضی زدند .

دراین عملیات که تاکنون نیز ادامه دارد ، دراثر آن یک پوستهء دشمن بطور کامل فتح گردیده واجیران پوسته پا بفرارگذاشته اند.

ازسوی دیگر که دیشب عساکر دشمن درمنطقه مذکور هدف انفجار ماین نیز قرار گرفته اند .

دراین انفجار ۲ تن ازاجیران بشدت زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۴/۵