فاریاب : یک قومندان و ۳ تن اربکی در المار به مجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مناطق صرفعلی، بیشقره و میرشادی ولسوالی المار، یک تن قومندان و ۳ تن اربکی ( قومندان گنجی، عبدالقادر، امین الله و ابراهیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۲۸

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مناطق صرفعلی، بیشقره و میرشادی ولسوالی المار، یک تن قومندان و ۳ تن اربکی ( قومندان گنجی، عبدالقادر، امین الله و ابراهیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۲۸