فاریاب : یک طفل در اثر اصابت مرمی توپ دشمن بشهادت رسید

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که بعد از ظهر امروز در منطقۀ جر قلعه  ولسوالی گرزیوان ، اجیران داخلی خانه های مردم ملکی را توسط توپ هدف قرار دادند که در اثر آن یک طفل ۱۰ ساله جابجا بشهادت رسیده است . انالله  واناالیه راجعون ۲۰۱۶/۴/۲۰

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که بعد از ظهر امروز در منطقۀ جر قلعه  ولسوالی گرزیوان ، اجیران داخلی خانه های مردم ملکی را توسط توپ هدف قرار دادند که در اثر آن یک طفل ۱۰ ساله جابجا بشهادت رسیده است . انالله  واناالیه راجعون

۲۰۱۶/۴/۲۰