فاریاب : یک سارنوال و یک پولیس در لولاش زخمی شده اند و درگیری بشدت ادامه دارد

گذارش های رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که امروز صبح در منطقۀ جیج ولسوالی لولاش ، بار دیگر درگیری شدیدی با دشمن اجیر آغاز گردید که تا کنون نیز جریان دارد . در این درگیری تا کنون یک سارنوال و یک پولیس زخمی شده اند و بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است . جزئیات بیشتر […]

گذارش های رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که امروز صبح در منطقۀ جیج ولسوالی لولاش ، بار دیگر درگیری شدیدی با دشمن اجیر آغاز گردید که تا کنون نیز جریان دارد .

در این درگیری تا کنون یک سارنوال و یک پولیس زخمی شده اند و بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

جزئیات بیشتر از این درگیری متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۱۶/۴/۳