فاریاب : یک تن پولیس در گرزیوان به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن پولیس ( حمیدالله ولد عبدالکریم ) باشندۀ تخارۀ ولسوالی گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن پولیس ( حمیدالله ولد عبدالکریم ) باشندۀ تخارۀ ولسوالی

گرزیوان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۹