فاریاب : یک تن پولیس در پشتونکوت به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ امام صاحب ولسوالی پشتونکوت، یک تن پولیس ( خیرمحمد ولد عبدالرحیم ) پس از درک حقایق با یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است . . ۲۰۲۱/۵/۱۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ امام صاحب ولسوالی پشتونکوت، یک تن پولیس ( خیرمحمد ولد عبدالرحیم ) پس از درک حقایق با یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است .

. ۲۰۲۱/۵/۱۹