فاریاب : یک تن عسکر در دولت آباد زنده دستگیر گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دولت آباد، یک تن عسکر قطعۀ خاص دشمن ( غلام ولد محمد سرور ) بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی از سوی مجاهدین بهمراه اسناد و مدارک زنده دستگیر شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دولت آباد، یک تن عسکر قطعۀ خاص دشمن ( غلام ولد محمد سرور ) بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی از سوی مجاهدین بهمراه اسناد و مدارک زنده دستگیر شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۳