فاریاب : یک تن عسکر در بندر به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن عسکر ( عبدالحی ولد خداداد ) باشندۀ استرغو از مربوطات ولسوالی بندر، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۶

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن عسکر ( عبدالحی ولد خداداد ) باشندۀ استرغو از مربوطات ولسوالی بندر، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۶