فاریاب : یک تن برید مل با یک تانک و سلاح به در خان چهاباغ به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بندآقینۀ ولسوالی خان چهارباغ، یک تن برید مل ( اسدالله ولد عبدالغفور باشندۀ ولسوالی قادس ولایت بادغیس ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده با خود یک عراده تانک، یک پایه توپ SPG9، یک میل دراگانوف، یک میل M16 […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بندآقینۀ ولسوالی خان چهارباغ، یک تن برید مل ( اسدالله ولد عبدالغفور باشندۀ ولسوالی قادس ولایت بادغیس ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده با خود یک عراده تانک، یک پایه توپ SPG9، یک میل دراگانوف، یک میل M16 و مقداری مهمات به  مجاهدین رسانده است .

مجاهدین از نامبرده به گرمی استقبال نموده اند.

۲۰۲۱/۷/۱۱