فاریاب : یک تن از اجیران مهم در شهرمیمنه زخمی گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ زرگرخانۀ شهر میمنه مرکز این لایت، معاون مدیرامنیت ولسوالی پشتونکوت ( فاروق ) در طی انفجار ماین بشدت زخمی گردیده است. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ زرگرخانۀ شهر میمنه مرکز این لایت، معاون مدیرامنیت ولسوالی پشتونکوت ( فاروق ) در طی انفجار ماین بشدت زخمی گردیده است.

۲۰۲۱/۳/۵