فاریاب : یک تن از اجیران در چهلگزی هدف دراگانوف قرار گرفت

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر یک عسکر اجیر در منطقۀ دوآبی ولسوالی چهلگزی هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۱۷/۸/۲۵

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر یک عسکر اجیر در منطقۀ دوآبی ولسوالی چهلگزی هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۱۷/۸/۲۵